WBE Aalten

Wildbeheereenheid

Contact

Secretaris
G.H. Wikkerink
Richterinkstraat 25
7122 ZA Aalten
e-mailadres:
secretaris.wbeaalten@hotmail.com
tel.: 0543-475948

Penningmeester
J.W. Beernink 
e-mailadres:
 

20190316 121433.jpg schoonmaakdag wbe 16 maart 2019
 

Schoonmaakdag 2019.

Zaterdag 16 maart 2019 was de jaarlijkse schoonmaak dag van de wbe’s in Nederland. De WBE Aalten heeft dit zoals gebruikelijk ook weer georganiseerd.

Samen met kinderen van de basisscholen uit de Aaltense buurtschappen gingen de wildbeheerders op pad.

Ondanks het slechte weer was de animo groot,  zo’n 45 kinderen en 35 volwassenen hebben zo’n 8 kubieke meter  vuil verzameld langs wegen en sloten.

Bijzonderheden zijn er dit jaar niet gevonden maar veel zwerfvuil zoals blikjes,flesjes en plastic zakjes en verder alle  spul wat een bestuurder niet in zijn auto wil hebben.

Om 12.00 uur was het verzamelen bij rest. ‘t Noorden in Aalten waar de ROVA aanwezig was om alles in ontvangst te nemen. Ook konden hier de veiligheidshesjes ,knijpers enz. die ook door de ROVA  ter beschikking waren gesteld weer worden ingeleverd.

Daarna werd iedereen uitgenodigd voor een hapje en een drankje .

Hier werd eerst iedereen toegesproken door Dennis Apenhorst bestuurslid van de wbe,hij heette allen welkom,in het bijzonder wethouder Veldhuizen van de gem. Aalten die iedereen bedankte voor het goede werk . Hij vindt het altijd toch maar weer goede zaak dat het buitengebied er keurig bij ligt dankzij de vrijwilligers. Hij memoreerde nog dat deze dag eigenlijk niet nodig moet zijn als alles in de daarvoor bestemde bakken wordt gedeponeerd maar helaas denken de “natuurliefhebbers”of zo wij ze wel eens noemen de “”  bermzwijnen “” er anders over.

Hierna bedankte Dennis Apenhorst de wethouder voor zijn woorden en de ROVA voor de hulp . Daarna wenste hij een ieder smakelijk eten, wat ook dit jaar weer keurig was verzorgd door Martin van ‘t Noorden en  aangeboden door de gemeente Aalten.

Al met al een zéér geslaagde dag en nogmaals dank aan allen.

 
Gert Bruggink.