WBE Aalten

Wildbeheereenheid

De taken die hierbij horen zijn onder andere:
* aanleg en instandhouding van rust(ige) gebieden;Ashampoo Snap 2014.11.07 22h26m20s 014
* aanleg en instandhouding van wildweiden en voerakkers;
* aanleg en instandhouding poelen;
* houden van toezicht;
* opstellen van wildbeheerplannen;
* houden van wildtellingen en inventarisaties;
* beoordelen wildstand en wildschade;
* bestrijden wildschade;
* het houden van jachtdagen;
* houden van natuurschoonmaakdagen;
* plaatsen van reewildspiegels;
* geven van voorlichting.

       
   Organisatie   Informatie   Wildbeheer 
   Bestuur KNJV informatie
 Reewild
 Commissies FF wet nadere info  Vossen
 Agenda Doelstellingen
 Taken
 PR & voorlichting Kogelschieten WBE  Regio
 Projecten    Zorg