WBE Aalten

Wildbeheereenheid

Contact

Secretaris
G.H. Wikkerink
Richterinkstraat 25
7122 ZA Aalten
e-mailadres:
secretaris.wbeaalten@hotmail.com
tel.: 0543-475948

Penningmeester
J.W. Beernink 
e-mailadres:
 

Allereerst de oude statuten en de laatste wijziging op die
statuten IMG 3541
die notarieel zijn vastgelegd en ook gedeponeerd bij de KvK.

- Document “OUD – Statuten WBE Aalten 1989”;
- Document “OUD – Statutenwijziging WBE Aalten 1997”

Vervolgens het oude huishoudelijk reglement

- Document “OUD – Huishoudelijk reglement WBE Aalten 1989”

Vervolgens de tekstvoorstellen voor de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement

- Document “NIEUW – Tekstvoorstel Statuten WBE Aalten – ALV 2017”;
- Document “NIEUW – Tekstvoorstel Huishoudelijk reglement WBE Aalten – ALV 2017”

Tot besluit het document dat artikelsgewijs aangeeft hoe de oude artikelen
zijn opgegaan in de nieuwe artikelen

- Document “Voorstel statutenwijziging WBE Aalten toelichting – ALV 2017”