WBE Aalten

Wildbeheereenheid

Contact

Secretaris
G.H. Wikkerink
Richterinkstraat 25
7122 ZA Aalten
e-mailadres:
secretaris.wbeaalten@hotmail.com
tel.: 0543-475948

Penningmeester
J.W. Beernink 
e-mailadres:
 

Contactpersoon is dhr. J.Bauhuis

Doel van de reeëncommissie:

Het in stand houden en het bevorderen van een gezonde reeënpopulatie. Op zo’n manier dat aantal en samenstelling passen bij de draagkracht van het beheergebied. Daarbij wordt vooral rekening gehouden met het beperken van het aantal aanrijdingen.

De reeëncommissie zorgt o.a. voor het organiseren van tellingen, rapporteren en in kaart brengen van de reeënpopulatie in ons werkgebied. Op basis van deze gegevens en een faunabeheerplan goedgekeurd door de provincie worden de reeën op een juiste manier beheerd door onze leden. Deze dienen dit uit te voeren op manier zoals een goed jager betaamd.

De reeëncommissie heeft tevens de taak om de afschottoestemmingen samen met merknummers te verdelen en uit te geven aan de leden. De afschotgegevens worden door de leden digitaal aangeleverd.

Op dit moment hebben we een geweldige reeënpopulatie in onze WBE. Door goed overleg en goede samenwerking tussen leden/jagers en de reeëncommissie kunnen we ervoor zorgen dat het ree goed beheerd wordt en dat het zich thuis blijft voelen in ons beheergebied


       
   Organisatie   Informatie   Wildbeheer 
   Bestuur KNJV informatie
 Reewild
 Commissies FF wet nadere info  Vossen
 Agenda Doelstellingen
 Taken
 PR & voorlichting Kogelschieten WBE  Regio
 Projecten    Zorg