WBE Aalten

Wildbeheereenheid

Contact

Secretaris
G.H. Wikkerink
Richterinkstraat 25
7122 ZA Aalten
e-mailadres:
secretaris.wbeaalten@hotmail.com
tel.: 0543-475948

Penningmeester
J.W. Beernink 
e-mailadres:
 

 
 
Wildbeheer
Contactpersoon is dhr. J. Ormel.
Doel en samenstelling commissie wildbeheer
De commissie heeft als doel zo goed mogelijk contact te houden over wat er in het veld speelt, ze realiseert dit met behulp van regiomensen Tevens houdt de commissie zich bezig met alles wat er op praktisch gebied speelt ten aanzien van wildbeheer. De commissie bestaat uit 5 regiomensen, een afgevaardigde van de reewildcommissie en een vertegenwoordiger uit het bestuur.
Projecten
In 1992 zijn we gestart met een patrijzenproject en daarna telkens projectmatig bezig geweest, zoals met het plaatsen van wildspiegels langs de openbare wegen en het in gang zetten van herstel van de eendenkooi op landgoed ’t Walfort. In 1998 kreeg de commissie een extra impuls door landelijk als voorbeeld-W.B.E. te dienen. Door het biotoopverbeteringsplan met ondersteuning van S.B.N.L. hebben we veel bekendheid gekregen. We hebben hiermee veel jachthouders en grondeigenaren enthousiast gekregen met als resultaat dat er jaarlijks veel faunaranden gecreëerd worden en dat er jaarlijks in de winter door jachthouders zaagploegen gevormd worden om zo weer broedgelegenheid te creëren; niet alleen wild maar ook veel zangvogels en insecten profiteren hiervan. De faunamengsels die in stroken ingezaaid worden zijn één en tweejarige landbouwgewassen met o.a. boekweit, knollen, diverse granen, klaversoorten, koolzaad, zonnebloemen. De tweejarige mengsels bestaan uit ongeveer 13 verschillende soorten. Dat zorgt in de zomer voor mooie bloemrijke linten in het landschap en is nuttig voor wild, vogels en insecten.
Wildtellingen
De laatste jaren zijn de wildtellingen een belangrijke activiteit geworden van deze commissie. Jaarlijks werden de reeën al geteld; de laatste jaren zijn daar ook het klein wild, kraaiachtigen, waterwild, aalscholvers en reigers bijgekomen. Ook inventariseren we de wel of niet aanwezigheid van bepaalde zoogdieren en predatoren en tevens proberen we het vossenbestand in kaart te brengen door het aantal bewoonde burchten te tellen. Dit tellen doen we om inzicht te krijgen in populatieschommelingen. Het minder worden van bepaalde soorten proberen we een halt toe te roepen en soorten die veel schade veroorzaken brengen we in kaart om indien nodig in te grijpen door middel van verjagen en afschot. Zo ziet u: wildbeheer is een breed begrip; hebt u vragen, wij proberen graag te helpen op het gebied van wildbeheer.
Voor aktuele gegevens van de tellingen: zie rubriek "Verslagen"

PR en voorlichting
Contactpersoon is dhr. Dennis Apenhorst.
De commissie bestaat uit 8 leden die gezamenlijk de voorlichting verzorgen van de W.B.E. Aalten e.o. Begin jaren 90 hebben we dit project gestart naar voorbeeld van de Duitse jagers vereniging waar dit Lernort natuur heet. Door de jaren heen hebben we een verzameling preparaten van ongeveer 135 verschillende soorten bijeen kunnen brengen,veelal geschonken door leden .Dat dit belangrijk is om de mensen b.v. een marter of een koekoek te kunnen laten zien hebben we wel ervaren. Ontzettend veel vragen zijn er altijd van kinderen maar ook van volwassenen en nadien horen we vaak “ja, wat we nu gehoord hebben dat wisten we echt niet”.En juist dáár doen we het voor en we doen het mét z’n allen met héél veel plezier!! Wát doen we:Jaarlijks staan we op de Farm & country fair te Aalten , we werken mee om de K.N.J.V. te vertegenwoordigen op de Castle-fair te Vorden, de boerendag in ’t Woold. Ook het scholenproject loopt goed en er hebben al veel klassen de hut bezocht waar we ter plaatse het een en ander kunnen vertellen.Vaak komen er ook vragen van mee gekomen ouders of we dat ook voor volwassenen doen. Ja,natuurlijk. Verder zijn we in het bezit van een diaserie om complete avonden te verzorgen voor verenigingen of groepen die daar belangstelling voor hebben want vaak is er geoordeeld zonder kennis!! En juist dáár willen we verandering in brengen middels voorlichting door praktijk mensen. We doen het graag en mocht U belangstelling hebben voor zo’n middag of avond neem dan contact op met D. Apenhorst.

Reewild
Contactpersoon is dhr. J.Bauhuis
Doel van de reeëncommissie:
Het in stand houden en het bevorderen van een gezonde reeënpopulatie. Op zo’n manier dat aantal en samenstelling passen bij de draagkracht van het beheergebied. Daarbij wordt vooral rekening gehouden met het beperken van het aantal aanrijdingen.
De reeëncommissie zorgt o.a. voor het organiseren van tellingen, rapporteren en in kaart brengen van de reeënpopulatie in ons werkgebied. Op basis van deze gegevens en een faunabeheerplan goedgekeurd door de provincie worden de reeën op een juiste manier beheerd door onze leden. Deze dienen dit uit te voeren op manier zoals een goed jager betaamd.
De reeëncommissie heeft tevens de taak om de afschottoestemmingen samen met merknummers te verdelen en uit te geven aan de leden. De afschotgegevens worden door de leden digitaal aangeleverd.
Op dit moment hebben we een geweldige reeënpopulatie in onze WBE. Door goed overleg en goede samenwerking tussen leden/jagers en de reeëncommissie kunnen we ervoor zorgen dat het ree goed beheerd wordt en dat het zich thuis blijft voelen in ons beheergebied
 
 
       
   Organisatie   Informatie   Wildbeheer 
   Bestuur KNJV informatie
 Reewild
 Commissies FF wet nadere info  Vossen
 Agenda Doelstellingen
 Taken
 PR & voorlichting Kogelschieten WBE  Regio
 Projecten    Zorg