WBE Aalten

Wildbeheereenheid

Contact

Secretaris
G.H. Wikkerink
Richterinkstraat 25
7122 ZA Aalten
e-mailadres:
secretaris.wbeaalten@hotmail.com
tel.: 0543-475948

Penningmeester
J.W. Beernink 
e-mailadres:
 

Beste leden,

Zoals jullie wellicht hebben vernomen uit de media heeft het project “Samen voor de Patrijs” de prijs “De Gouden Mispel” gewonnen.

Hier in heeft een groep vrijwilligers met als drijvende krachten ons lid Herman Simmelink en Frans ter Bogt van de Vogelwerkgroep Zuidoost Achterhoek zich af begin enorm ingezet.

Daarom wil de Wildbeheereenheid, mede namens het bestuur hen hiermee van harte feliciteren met deze welverdiende prijs.

Het betreft een belangrijke prijs als het gaat om Natuurbescherming.

Naast hen heeft o.a. ook een Wildbeheereenheid uit Zeeland deze prijs voor eenzelfde project voor bescherming van de Patrijs deze prijs ontvangen.

Dit wel toch wel iets zeggen. Het was dan ook nog nooit voorgekomen dat twee organisaties met het zelfde onderwerp tegelijk deze prijs hebben mogen ontvangen.

Herman en Frans van harte gefeliciteerd met deze prijs. Geniet ervan, het was en is niet voor niets geweest. Wij wensen jullie dan ook veel succes met de voortzetting van dit project.

Inmiddels heeft de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging dit verhaal ook op hun site en op facebook gezet.

Een link van het verhaal zal ik hieronder vermelden, deze kun je dan zo op internet vinden.

https://www.jagersvereniging.nl/patrijzenproject-aalten-valt-prijzen-omroep-gelderland/

Het Aaltense project ‘Samen voor de Patrijs’ heeft de Gouden Mispel gewonnen: een belangrijke prijs als het gaat om natuurbescherming. De prijs is donderdagmiddag uitreikt op Slot Doddendael in Ewijk. De patrijs kwam tot halverwege vorige eeuw veel voor, maar van een populatie van enkele honderdduizenden is nog maar vijf procent over en ook die wordt bedreigd. Sinds …

IMG 5097Foto,s van de gouden Mispel , welke het patrijzen project heeft gewonnen waar de WBE ook een bijdrage aan heeft geleverd via ons Lid Herman Simmelink als trekker van het project samen met Frans Terbocht van de vogelberscherming en al hun vrij willegers en grond eigennaren tot een succes heeft gemaakt om dit project te doen slagen .

Ashampoo Snap 2018.01.08 14h01m47s 001